Aktualności

Aktualności - Inwestycje i modernizacje

Przedsiębiorstwo REKNICA sp. z o.o. realizuje zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przyjęte na lata 2020-2024. Plan opracowano w oparciu o regulację zawartą w art. 21 ustawy dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Uchwała nr XVII/146/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń podjęta została przez Radę Gminy Kolbudy 28 stycznia 2020 r.

Inwestycje w toku


Prace przy budowie basenu przy Zespole Szkół w Kolbudach zostały zakończone

Zarząd Spółki Reknica uprzejmie informuje, że prace przy budowie basenu przy Zespole Szkół w Kolbudach zostały zakończone. Obecnie trwa przekazywanie obiektu Inwestorowi. Po przejęciu obiektu Wykonawca do dnia 14.02.2022 r. będzie usuwał pozostałe usterki nie wpływające na proces rozruchu basenu do normalnej eksploatacji. Jednocześnie trwa wyposażanie basenu w niezbędne oprzyrządowanie oraz wyposażenie.

Kryta pływalnia przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Kolbudach

Trwają prace komisji odbiorowej. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia usuwania uwag, usterek, wad i potwierdzenia tego faktu przez zespół inspektorów, komisja ponownie przystąpi do prac.

Rusza budowa krytej pływalni – pierwsze zajęcia możliwe będą jesienią przyszłego roku!

Przed nami realizacja drugiego i zarazem ostatniego etapu budowy krytej pływalni w Kolbudach. Oddanie inwestycji do użytku planowane jest na jesień przyszłego roku.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Podgórnej w Jankowie Gdańskim

Informujemy,  iż z początkiem sierpnia ruszają prace polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Podgórnej w Jankowie Gdańskim. Budowa około 950 m przewodów kanalizacyjnych zapewni odbiór ścieków z nieruchomości przyległych do wyżej wymienionej ulicy, a przyszłościowo także z ulic sąsiednich. Zadanie to jest w całości wykonywane ze środków własnych naszej spółki.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kolbudach

Informujemy,  iż z początkiem czerwca ruszają prace polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kolbudach. Budowa dwóch przepompowni ścieków oraz około 1400 m przewodów kanalizacyjnych zapewni odbiór ścieków z nieruchomości przyległych do ulicy Polnej, a przyszłościowo także z ulic sąsiednich. Zadanie to jest w całości wykonywane ze środków własnych naszej spółki.

Prace modernizacyjne na Ujęciu Wody w Pręgowie

Informujemy rozpoczęciu prac związanych z modernizacją  Ujęcia Wody w Pręgowie, zamontowany został już zbiornik retencyjny, co powinno przyczynić się do poprawy nie tylko jakości wody, ale również jej ilości w okresie letnim dla potrzeb mieszkańców Pręgowa. Trwają jeszcze prace podłączeniowe- zakończenie nastąpi w ciągu 2 tygodni.

Renowacja kolektora sanitarnego

Informujemy o prowadzonej renowacji kolektora sanitarnego, tranzytowego grawitacyjno-tłocznego DN 400 na odcinku przebiegającym po terenie gminy Pruszcz Gdański do końcowej studni MW-1 w Gdańsku. Trasa przebiegu kolektora od Przepompowni ścieków w Bielkówku przez miejscowości Goszyn, Straszyn to 7,4 km.

Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK