W związku pracami eksploatacyjnymi w dniu 30.03.2020r. może dojść do przerw w dostawie wody w Kowalach na ulicy: Wodników, Przy Sadzie, Wiśniowej, Sadowej między ulicami Staropolską a Wodników. Utrudnienia potrwają od godziny 11:00 do 14:00.
Aktualności

Aktualności - Inwestycje i modernizacje

Przedsiębiorstwo Reknica sp. z o.o. opracowuje aktualnie wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń, który po zaopiniowaniu zostanie przedłożony Radzie Gminy. Po pojęciu uchwały w tej sprawie plan zostanie zamieszczony na stronie.

Inwestycje w toku


Prace modernizacyjne na Ujęciu Wody w Pręgowie

Renowacja kolektora sanitarnego

Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK