Aktualności

Aktualności - Inwestycje i modernizacje

Przedsiębiorstwo REKNICA sp. z o.o. realizuje zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przyjęte na lata 2020-2024. Plan opracowano w oparciu o regulację zawartą w art. 21 ustawy dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Uchwała nr XVII/146/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń podjęta została przez Radę Gminy Kolbudy 28 stycznia 2020 r.

Inwestycje w toku


Rusza budowa krytej pływalni – pierwsze zajęcia możliwe będą jesienią przyszłego roku!

Przed nami realizacja drugiego i zarazem ostatniego etapu budowy krytej pływalni w Kolbudach. Oddanie inwestycji do użytku planowane jest na jesień przyszłego roku.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Podgórnej w Jankowie Gdańskim

Informujemy,  iż z początkiem sierpnia ruszają prace polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Podgórnej w Jankowie Gdańskim. Budowa około 950 m przewodów kanalizacyjnych zapewni odbiór ścieków z nieruchomości przyległych do wyżej wymienionej ulicy, a przyszłościowo także z ulic sąsiednich. Zadanie to jest w całości wykonywane ze środków własnych naszej spółki.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kolbudach

Informujemy,  iż z początkiem czerwca ruszają prace polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kolbudach. Budowa dwóch przepompowni ścieków oraz około 1400 m przewodów kanalizacyjnych zapewni odbiór ścieków z nieruchomości przyległych do ulicy Polnej, a przyszłościowo także z ulic sąsiednich. Zadanie to jest w całości wykonywane ze środków własnych naszej spółki.

Prace modernizacyjne na Ujęciu Wody w Pręgowie

Informujemy rozpoczęciu prac związanych z modernizacją  Ujęcia Wody w Pręgowie, zamontowany został już zbiornik retencyjny, co powinno przyczynić się do poprawy nie tylko jakości wody, ale również jej ilości w okresie letnim dla potrzeb mieszkańców Pręgowa. Trwają jeszcze prace podłączeniowe- zakończenie nastąpi w ciągu 2 tygodni.

Renowacja kolektora sanitarnego

Informujemy o prowadzonej renowacji kolektora sanitarnego, tranzytowego grawitacyjno-tłocznego DN 400 na odcinku przebiegającym po terenie gminy Pruszcz Gdański do końcowej studni MW-1 w Gdańsku. Trasa przebiegu kolektora od Przepompowni ścieków w Bielkówku przez miejscowości Goszyn, Straszyn to 7,4 km.

Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK
otwórz

W związku z planowanym remontem magistrali wodociągowej należącej do SNG S.A. od godz. 17:00 dnia 1 grudnia 2021r. do godz. 7:00 2 grudnia 2021r. może wystąpić obniżenie ciśnienia wody w miejscowości Kowale osiedle Olimp. Za utrudnienia przepraszamy.