Aktualnie brak awarii ! ! ! Więcej informacji w zakładce Aktualności. Usługę wywozu nieczystości z szamb w okresie jesienno-zimowym będziemy świadczyć w poniedziałki, środy i piątki.
Aktualności

Aktualności - Inwestycje i modernizacje

Przedsiębiorstwo REKNICA sp. z o.o. realizuje zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przyjęte na lata 2020 – 2024. Plan opracowano w oparciu o regulację zawartą w art. 21 ustawy dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Uchwała nr XVII/146/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń podjęta została przez Radę Gminy Kolbudy 28 tycznia 2020r.

Inwestycje w toku


Rusza budowa krytej pływalni – pierwsze zajęcia możliwe będą jesienią przyszłego roku!

Przed nami realizacja drugiego i zarazem ostatniego etapu budowy krytej pływalni w Kolbudach. Oddanie inwestycji do użytku planowane jest na jesień przyszłego roku.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Podgórnej w Jankowie Gdańskim

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kolbudach

Prace modernizacyjne na Ujęciu Wody w Pręgowie

Renowacja kolektora sanitarnego

Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK