Informujemy, iż od dnia 05 maja 2020 r. ponownie uruchomiliśmy Biuro Obsługi Klienta, w godzinach od 10:30 do 14:30. Przypominamy, że Punkt kasowy został uruchomiony w oddziale Banku Spółdzielczego w Kolbudach. Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośba o ograniczenie czasu spędzanego w Biurze Obsługi i wcześniejsze przygotowanie pism oraz wniosków, których wzory są dostępne na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta. Wszelkie zapytania można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@reknica.pl , oraz telefonicznie 58 682 74 11.
Aktualności

Aktualności - Inwestycje i modernizacje

Przedsiębiorstwo Reknica sp. z o.o. opracowuje aktualnie wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń, który po zaopiniowaniu zostanie przedłożony Radzie Gminy. Po pojęciu uchwały w tej sprawie plan zostanie zamieszczony na stronie.

Inwestycje w toku


Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kolbudach

Prace modernizacyjne na Ujęciu Wody w Pręgowie

Renowacja kolektora sanitarnego

Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK