UWAGA ! W związku z przebudową infrastruktury wodociągowej w Bielkówku w dniu 22.09.2020r może dojść do przerw w dostawie wody na ulicy: Polnej, Jagodowej, Gregorkiewicza, Ceglana, Kaszubska, Radosna, Krótka. Utrudnienia potrwają od godziny 8:00-16:00. Prace prowadzić będzie zewnętrzny wykonawca.
Aktualności

Aktualności - Inwestycje i modernizacje

Przedsiębiorstwo REKNICA sp. z o.o. realizuje zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przyjęte na lata 2020 – 2024. Plan opracowano w oparciu o regulację zawartą w art. 21 ustawy dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Uchwała nr XVII/146/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń podjęta została przez Radę Gminy Kolbudy 28 tycznia 2020r.

Inwestycje w toku


Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kolbudach

Prace modernizacyjne na Ujęciu Wody w Pręgowie

Renowacja kolektora sanitarnego

Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK