Jakość wody

Jakość wody - Reknica

Przedsiębiorstwo pobiera wodę z dwunastu studni głębinowych rozmieszczonych na terenie gminy Kolbudy. Pobór wody z tych studni gwarantuje najlepszą jakość wody pod względem bakteriologicznym  dla wody pitnej, lecz ujmowana woda podziemna zawiera ponad normatywne ilości związków żelaza i manganu, które zostają usunięte na stacjach uzdatniania wody. Woda po uzdatnieniu spełnia obowiązujące normy dla wody do spożycia przez ludzi i jest dostarczana naszym odbiorcom. Na terenie gminy zostały wyznaczone punkty kontrolne poboru wody, z których Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna pobiera próbki wody do badania.

lp. Parametr Jednostka Wartość
1 Escherichia coli jtk/100ml 0
2 Liczba Clostridium perfringens jtk/100ml 0
3 Enterokoki jtk/100ml 0
4 Mętność NTU ⩽ 1
5 pH 6,5-9,5
6 Magnez mg/l 7-125
7 Mangan µg/l ⩽ 50
8 Miedź mg/l ⩽ 2,0
9 Żelazo µg/l ⩽ 200
10 Chlorki mg/l ⩽ 250

Ocena jakości wody, przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2023:

 • ocena1 - miejscowości Bąkowo z ujęciem przy ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowości: Bąkowo, Jankowo Gdańskie, Kowale, część Otomina,
 • ocena2 - miejscowości Lisewiec, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowości: Lisewiec i Bielkówko,
 • ocena3 - miejscowości Buszkowy, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowości: Buszkowy Górne, Buszkowy Dolne i Ostróżki,
 • ocena4 - miejscowości Otomin z ujęciem przy ul. Jagodowej, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowość Otomin,
 • ocena5 - miejscowości Bąkowo, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowość Bąkowo,
 • ocena6 - miejscowości Nowiny, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowości: Nowiny, Kolbudy, Babidół,
 • ocena7 - miejscowości Czapielsk, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowość Czapielsk, Łapino Dolne,
 • ocena8 - miejscowości Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowości: Lublewo Gdańskie, Bielkowo,
 • ocena9 - miejscowości Pręgowo, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowość Pręgowo,
 • ocena10 - miejscowości Kolbudy, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę część  miejscowości Kolbudy ul. Przemysłowa, Reknicka, Plac Kaszubski,
 • ocena 11 - miejscowość Bielkówko (ul. Miła), gm. Kolbudy.

Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK