Strefa klienta

Strefa klienta - Cennik

CENNIK USŁUG WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
obowiązujący od 01.02.2024 r. w spółce REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach

Kurs do: cena za 1 kurs netto* cena za 1 kurs brutto*
Kolbud, Łapina, Nowin 120,24 zł 129,86 zł
Bielkówka, Pręgowa, Lublewa 138,79 zł 149,89 zł
Czapielska, Babiegodołu, Ostróżek 146,10 zł 157,79 zł
Bąkowa, Buszkowa 155,31 zł 167,73 zł
Jankowa, Kowal, Lisewca 179,22 zł 193,56 zł
Otomina gm. Kolbudy 212,25 zł 229,23 zł

* do ceny transportu należy doliczyć opłatę za każdy m3 ścieków pobranych u klienta. Opłatę za 1m3 odprowadzonych ścieków ustalono w taryfie - aktualnie wynosi 7,78 zł/m netto (plus 8% vat)

CENNIK USLUG TECHNICZNYCH
obowiązujący od 01.04.2024 r. w spółce REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach

Rodzaj usługi: j.m cena netto podatek VAT cena brutto
Nadzór robót - odbiór częściowy 1 szt. wg wyceny indywidualnej 23,00 % wg wyceny indywidualnej
Odbiór wodomierza dodatkowego - podwodomierza 1 szt. 163,03 zł 23,00 % 200,52 zł
Plombowanie wodomierza dodatkowego - podwodomierza 1 szt. 108,62 zł 23,00 % 133,60 zł
Uzgodnienie - kolizji z uzbrojeniem 1 szt. 198,07 zł 23,00 % 243,63 zł
Wymiana podwodomierza na instalacji wewnętrznej 1 szt. wg wyceny indywidualnej 23,00 % wg wyceny indywidualnej
Montaż urządzenia pomiarowego na przyłączu kanalizacyjnym 1 szt. wg wyceny indywidualnej 23,00 % wg wyceny indywidualnej
Wymiana wodomierza głownego (ultradźwiękowego) uszkodzonego z winy odbiorcy 1 szt. 516,42 zł 23,00 % 635,20 zł
Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy odbiorcy 1 szt. 170,65 zł 23,00 % 209,90 zł

CENNIK USLUG ZIEMNO-KANALIZACYJNYCH
obowiązujący od 01.04.2024 r. w spółce REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach

Rodzaj usługi: j.m. cena netto podatek VAT cena brutto
Usługa czyszczenia kanalizacji urzadzaniem WUKO (małe) 1godz.* 210,16 zł 23,00 % 258,50 zł
Usługa czyszczenia kanalizacji urzadzeniem WUKO (duże) 1godz.* 365,04 zł 23,00 % 449,00 zł
Usługa - badanie wydajności hydrantu p.poż(firma) 1 szt. 1usługa 444,49 zł 23,00 % 546,72 zł
Usługa -wykonanie prac ziemnych koparką JCB 4CX ECO 1godz.* 234,63 zł 23,00 % 288,60 zł
Usługa -wykonanie prac ziemnych koparką kołową JCB HYDRADIG 1godz.* 261,80 zł 23,00 % 322,00 zł
Usługa - wykonanie prac ziemnych koparką - mini JCB 1godz.* 126,83 zł 23,00 % 156,00 zł
Usługi transportu - wynajem ciągnika z beczką asenizacyjną 1godz.* 224,63 zł 23,00 % 276,30 zł

*W/w usługi w rozliczeniu godzinowym wykonane w czasie krótszym niż jedna godzina naliczane będą jak za pełną godzinę. Rozliczanie usługi po pierwszej godzinie następuje za każde rozpoczęte 30 min.

CENNIK USLŁUG DODATKOWYCH
obowiązujący od 01.04.2024 r. w spółce REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach

Rodzaj usługi: j.m. cena netto podatek VAT cena brutto
Usługa - zamknięcie/otwarcie zaworu zdalnego na przyłączu wody 1 usługa 203,78 zł 23,00 % 250,65 zł
Usługa - zamknięcie/otwarcie przyłącza kanalizacyjnego 1 godz.* 470,96 zł 23,00 % 579,28 zł
Usługa - kamera inspekcyjna sieci kanalizacyjnej - wg wyceny indywidualnej 23,00 % wg. wyceny indywidualnej
Usługa - otwarcie/zamknięcie zasuwy 1 usługa 268,99 zł 23,00 % 330,86 zł

*Do oznaczonej wartości zostanie doliczony dojazd. Rozliczanie usługi odbywać się będzie za każde rozpoczęte 30 min.

Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK