W związku z wcześniej nieprzewidzianymi komplikacjami podczas rozbudowy sieci wodociągowej w Lisewcu. W dniu 09.10.2019 r. w godzinach 15:30-17:30 może dojść do czasowych przerw w dostawie wody w rejonie ul. Kolonia.
Strefa klienta

Strefa klienta - Cennik

CENNIK WYWOZU NIECZYSTOSCI PŁYNNYCH BRUTTO
Obowiązuje od dnia 11.06.2018r.

Kurs do: Beczkowóz 10m3 Beczkowóz 6m3
Kolbud, Łapina, Nowin 170,70 zł 132,17 zł
Bielkówka, Pręgowa, Lublewa, Łapina Górnego 184,46 zł 145,93 zł
Czapielska, Babiegodołu, Ostróżek 189,90 zł 151,37 zł
Bąkowa, Buszkowa 196,73 zł 158,20 zł
Jankowa, Kowal, Lisewca, Jodłowna 214,49 zł 175,95 zł
Otomina, Ząbrska, Pomlewa 239,00 zł 200,47 zł

1 m3 odprowadzonych ścieków od dnia 06-02-2014r. - 7,15 zł (brutto) 

CENNIK USLUG TECHNICZNYCH
obowiązujący od 01-02-2014r. w spółce REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach

Rodzaj usługi: Opłata z Vat (23%)
Wydanie Warunków Tech. dla przyłącza do sieci wodociągowej 18,45 zł
Wydanie Warunków Tech. dla przyłącza do sieci kanalizacyjnej 18,45 zł
Wydanie ogólnych Warunków przyłączenia do sieci wod.kan. 14,76 zł
Aktualizacja Warunków Tech. Przyłącza wodociągowego 14,76 zł
Aktualizacja Warunków Tech. Przyłącza kanalizacyjnego 14,76 zł
Wydanie Warunków Tech. dla rozbudowy sieci wodociągowej 49,20 zł
Wydanie Warunków Tech. dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej 49,20 zł
Aktualizacja Warunków Tech. dla rozbudowy sieci wodociągowej/lub kanalizacyjnej 34,44 zł
Uzgodnienie dok. proj. przyłącza do sieci wodociągowej 36,90 zł
Uzgodnienie dok. proj. przyłącza do sieci kanalizacyjnej 36,90 zł
Uzgodnienie dok. proj. rozbudowy sieci wodociągowej 73,80 zł
Uzgodnienie dok. proj. rozbudowy sieci kanalizacyjnej 73,80 zł
Uzgodnienie dok. zbiornika bezodpływowego /szamba/ 76,26 zł
Odbiór wodomierza dodatkowego - podwodomierza 49,20 zł
Odbiór przyłącza wodociągowego 43,05 zł
Odbiór przyłącza kanalizacyjnego 43,05 zł
Odbiór tech. koncowy sieci wod./lub kan. (do 35 mb.;ulicznej) 67,65 zł
Odbiór tech. koncowy sieci wod./lub kan. (rozbudowanej) 184,50 zł
Odbiór tech. zbiornika bezodpływowego 73,80 zł
Plombowanie wodomierza dodatkowego - podwodomierza 18,45 zł
Uzgodnienie ogólne 83,10 zł
Nadzór robót - odbiór częściowy 150,00 zł
Wymiana podwodomierza na instalacji wewnętrznej Wg. wyceny
Montaż urządzenia pomiarowego na przyłączu kanalizacyjnym Wg. wyceny

CENNIK USLUG ZIEMNO-KANALIZACYJNYCH
obowiązujący od 01-02-2014r. w spółce "REKNICA" sp. z o.o.

Rodzaj usługi: Opłata usługi za 1h sprzętu (brutto):
Usługa czyszczenia kanalizacji urzadzaniem WUKO (male) 129,75 zł
Usługa czyszczenia kanalizacji urzadzeniem WUKO (duze) 300,00 zł
Usługa - badanie wydajności hydrantu p.poż(firma) 200,00 zł
Wykonanie prac ziemnych koparką JCB 100,00 zł
Wykonanie prac ziemnych koparką - mini HANIX 70,00 zł
Usługa zagęszczania zagęszczarką 70,00 zł
Wykonanie usługi transportu - wynajem ciągnika z beczką asenizacyjną 140,00 zł
Wykonanie usługi transportowej ciągnikiem z przyczepą 120,00 zł

Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK