Strefa klienta

Strefa klienta - Cennik

CENNIK USŁUG WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
obowiązujący od 04.05.2021 r. w spółce REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach

Kurs do: cena za 1 kurs netto* cena za 1 kurs brutto*
Kolbud, Łapina, Nowin 95,06 zł 102,66 zł
Bielkówka, Pręgowa, Lublewa, Łapina Górnego 109,71 zł 118,49 zł
Czapielska, Babiegodołu, Ostróżek 115,50 zł 124,74 zł
Bąkowa, Buszkowa 122,78 zł 132,60 zł
Jankowa, Kowal, Lisewca, Jodłowna 141,68 zł 153,01 zł
Otomina, Ząbrska, Pomlewa 167,79 zł 181,21 zł

* do ceny transportu należy doliczyć wartość m3 ścieków pobranych u klienta.
1m3 odprowadzonych ścieków ustalono w taryfie - aktualnie wynosi 7,65 zł/m netto (plus 8% vat)

CENNIK USLUG TECHNICZNYCH
obowiązujący od 01.11.2019r. w spółce REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach

Rodzaj usługi: j.m cena netto podatek VAT cena brutto
Wydanie Warunków tech. budowy sieci wodociągowej 1 szt. 70,00 zł 23,00 % 86,10 zł
Wydanie Warunków tech. budowy sieci kanalizacyjnej 1 szt. 70,00 zł 23,00 % 86,10 zł
Aktualizacja Warunków tech. rozbudowy sieci wodociągowej/lub kanalizacyjnej 1 szt. 25,00 zł 23,00 % 30,75 zł
Uzgodnienie projektu sieci i przyłączy wodociągowych (powyżej 3 działek) 1 szt. 121,39 zł 23,00 % 149,31 zł
Uzgodnienie projektu sieci i przyłączy kanalizacyjnych (powyżej 3 działek) 1 szt. 121,39 zł 23,00 % 149,31 zł
Uzgodnienie projektu sieci wodociągowej 1 szt. 162,04 zł 23,00 % 199,31 zł
Uzgodnienie projektu sieci kanalizacyjnej 1 szt. 162,04 zł 23,00 % 199,31 zł
Uzgodnienie - kolizji z uzbrojeniem 1 szt. 177,80 zł 23,00 % 218,69 zł
Odbiór końcowy sieci wod./lub kan. ulicznej (do 50 mb) 1 szt. 173,00 zł 23,00 % 212,79 zł
Odbiór tech. koncowy sieci wod./lub kan. (powyżej 50 mb) 1 szt. 213,50 zł 23,00 % 262,61 zł
Nadzór robót - odbiór częściowy 1 szt. wg wyceny indywidualnej 23,00 % wg wyceny indywidualnej
Odbiór wodomierza dodatkowego - podwodomierza 1 szt. 83,17 zł 23,00 % 102,30 zł
Plombowanie wodomierza dodatkowego - podwodomierza 1 szt. 65,04 zł 23,00 % 80,00 zł
Wymiana podwodomierza na instalacji wewnętrznej 1 szt. wg wyceny indywidualnej 23,00 % wg wyceny indywidualnej
Montaż urządzenia pomiarowego na przyłączu kanalizacyjnym 1 szt. wg wyceny indywidualnej 23,00 % wg wyceny indywidualnej

CENNIK USLUG ZIEMNO-KANALIZACYJNYCH
obowiązujący od 01.11.2019r. w spółce REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach

Rodzaj usługi: j.m. cena netto podatek VAT cena brutto
Usługa czyszczenia kanalizacji urzadzaniem WUKO (małe) 1godz.* 137,15 zł 23,00 % 168,69 zł
Usługa czyszczenia kanalizacji urzadzeniem WUKO (duże) 1godz.* 260,16 zł 23,00 % 320,00 zł
Usługa - badanie wydajności hydrantu p.poż(firma) 1 szt. 1usługa 211,38 zł 23,00 % 260,00 zł
Usługa zagęszczania zagęszczarką 1godz.* 87,64 zł 23,00 % 107,80 zł
Usługa -wykonanie prac ziemnych koparką JCB 4CX ECO 1godz.* 170,16 zł 23,00 % 209,30 zł
Usługa -wykonanie prac ziemnych koparką kołową JCB HYDRADIG 1godz.* 173,17 zł 23,00 % 213,00 zł
Usługa - wykonanie prac ziemnych koparką - mini HANIX 1godz.* 82,11 zł 23,00 % 101,00 zł
Usługi transportu - wynajem ciągnika z beczką asenizacyjną 1godz.* 143,40 zł 23,00 % 176,38 zł
Usługa transportu -wynajem ciągnika z przyczepą 1godz.* 146,53 zł 23,00 % 180,23 zł

*W/w usługi w rozliczeniu godzinowym wykonane w czasie krótszym niż jedna godzina naliczane będą jak za pełną godzinę. Rozliczanie usługi po pierwszej godzinie następuje za każde rozpoczęte 30 min.

CENNIK USLŁUG DODATKOWYCH
obowiązujący od 01.11.2019r. w spółce REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach

Rodzaj usługi: j.m. cena netto podatek VAT cena brutto
Usługa - zamrażania rur 1godz.* 130,08 zł 23,00 % 160,00 zł
Usługa - przywrócenie dostawy wody 1usługa 121,95 zł 23,00 % 150,00 zł
Usługa - lokalizacja wycieku 1godz.* 207,32 zł 23,00 % 255,00 zł
Usługa - kamera inspekcyjna sieci kanalizacyjnej - wg wyceny indywidualnej 23,00 % wg wyceny indywidualnej
Usługa - zamknięcie zasuwy na zlecenie 1usługa 213,41 zł 23,00 % 262,50 zł
Usługa - opracowanie wyceny robót 1usługa 100,00 zł 23,00 % 123,00 zł

*Do oznaczonej wartości zostanie doliczony dojazd. Rozliczanie usługi odbywać się będzie za każde rozpoczęte 30 min.

Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK