Informujemy, iż od dnia 05 maja 2020 r. ponownie uruchomiliśmy Biuro Obsługi Klienta, w godzinach od 10:30 do 14:30. Przypominamy, że Punkt kasowy został uruchomiony w oddziale Banku Spółdzielczego w Kolbudach. Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośba o ograniczenie czasu spędzanego w Biurze Obsługi i wcześniejsze przygotowanie pism oraz wniosków, których wzory są dostępne na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta. Wszelkie zapytania można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@reknica.pl , oraz telefonicznie 58 682 74 11.
Strefa klienta

Strefa klienta - Taryfa i cennik

Szanowni Klienci!

W związku z wejściem w życie w dniu 12.12.2017 r. ustawy z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.2180) Zarząd Reknica Sp. z o.o. w Kolbudach uprzejmie informuje, że „Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kolbudy na lata 2018-2020 została zaakceptowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W dniu 18.05.2018 r. (decyzja nr GD.RET.070/19/D/2018.OF) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję zatwierdzającą ustalone przez Reknica Sp. z o.o. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Organ regulacyjny stwierdził zgodność projektu taryfy oraz przedstawionego uzasadnienia, z przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Ustawy Prawo Wodne. Tą decyzją Reknica Sp. z o.o. otrzymała potwierdzenie prawidłowego wyliczenia stawek taryfowych. 

Nasza spółka wykonuje także dodatkowe rodzaje usług, odpłatność za te usług określona jest w cenniku przedsiębiorstwa, w przypadku usługi indywidualnej dla danego klienta na wniosek klienta wykonywana jest indywidualna wycena.

Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK