Strefa klienta

Strefa klienta - Taryfa i cennik

Szanowni Klienci!

Na podstawie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.2180 ze zmianami) Zarząd Reknica Sp. z o.o. w Kolbudach uprzejmie informuje, że „Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kolbudy na lata 2021-2023 została zaakceptowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W dniu 01.04.2021 r. (decyzja nr GD.RZT.70.86.19.2021/D.DW) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję zatwierdzającą ustalone przez Reknica Sp. z o.o. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Organ regulacyjny stwierdził zgodność projektu taryfy oraz przedstawionego uzasadnienia, z przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Ustawy Prawo Wodne. Tą decyzją Reknica Sp. z o.o. otrzymała potwierdzenie prawidłowego wyliczenia stawek taryfowych. 

Nasza spółka wykonuje także dodatkowe rodzaje usług, odpłatność za te usług określona jest w cenniku przedsiębiorstwa, w przypadku usługi indywidualnej dla danego klienta na wniosek klienta wykonywana jest indywidualna wycena.

Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK