Strefa klienta

Strefa klienta - Wodomierze

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne  REKNICA sp. z o.o.  dokonuje  odczytów wodomierzy swoich klientów sześć razy w roku, a po upływie okresu legalizacji wodomierza głównego przystępuje do wymiany wodomierza.  Do 2015 roku rozliczenia naszych klientów prowadzone były głównie w oparciu o mechaniczne wodomierze jednostrumieniowe. Wodomierze takie mają wbudowany wirnik, gdzie oś wirnika umieszczona jest prostopadle do kierunku przepływającej wody przez wodomierz, który zaopatrzony w kilka rozmieszczonych równomiernie łopatek (skrzydełek), woda wpływa jednym zwartym strumieniem.

W 2015 roku dokonaliśmy wyboru producenta wodomierzy ze zdalnym odczytem, nasz wybór spowodował podpisanie umowy współpracy z producentem wodomierzy Kamstrup produkującego wodomierze ultradźwiękowe.  Technologia pomiaru ultradźwiękowego wyróżnia się brakiem części ruchomych, a polega na tym, że dwie głowice ultradźwiękowe umieszczone w komorze pomiarowej, wysyłają w tym samym czasie sygnały biegnące w przeciwnych kierunkach, z których jeden podąża zgodnie z kierunkiem przepływu wody, a drugi w kierunku przeciwnym. Różnica czasu mierzona pomiędzy tymi sygnałami zostaje wykorzystywana do obliczenia natężenia przepływu i objętości wody. Pomiar ten pozwala wykryć oraz zliczyć przepływ w obu kierunkach. Każdy z wodomierzy jest wyposażony w we wbudowany moduł komunikacyjny, który umożliwia bezpieczny i łatwy zdalny odczyt danych. Inteligentne alarmy uruchomiane przez wodomierz pozwalają na szybkie i skuteczne wykrywanie wycieków i awarii oraz innych nieprawidłowości, takich jak próby manipulacji czy przepływ wsteczny. Informacje pochodzące z urządzenia ograniczają  straty wody oraz powiązane z nimi szkody. 

Do 2019 roku zamontowaliśmy ponad tysiąc wodomierzy tego typu, instalacja tych wodomierzy pozwala nam skrócić czas odczytu wodomierzy u odbiorców, u których zastąpiono  wodomierze tradycyjne wodomierzem ze zdalnym odczytem. W ciągu 6-8 godzin pracownicy wykonują 1200 odczytów tych urządzeń. W przyszłości instalowane będą przede wszystkim wodomierze ultradźwiękowe.

Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK