UWAGA ! W związku z przebudową infrastruktury wodociągowej w Bielkówku w dniu 22.09.2020r może dojść do przerw w dostawie wody na ulicy: Polnej, Jagodowej, Gregorkiewicza, Ceglana, Kaszubska, Radosna, Krótka. Utrudnienia potrwają od godziny 8:00-16:00. Prace prowadzić będzie zewnętrzny wykonawca.
Strefa klienta

Strefa klienta - Biuro Obsługi

Zadaniem naszego przedsiębiorstwa REKNICA sp. z o.o. jest stałe spełnianie potrzeb klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług. Z myślą o mieszkańcach gminy Kolbudy, powstało Biuro Obsługi Klienta, które dba o usprawnianie i przyspieszenie trybu załatwiania poszczególnych spraw.

Biuro Obsługi Klienta „BOK” zajmuje się:

  • wydawaniem warunków technicznych podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej,
  • uzgadnianiem projektów technicznych,
  • ustalaniem terminów odbiorów technicznych i końcowych,
  • zawieraniem umów z odbiorcami,
  • rozliczeniem klientów w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków,
  • przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji,
  • wszelkimi sprawami z przedmiotowego zakresu działania spółki
REKNICA Sp. z o.o. w Kolbudach
ul. Leśna 12
83-050 Kolbudy

Godziny otwarcia Biura Obsługi Klienta

poniedziałek: 8 00 – 16 00,
wtorek - piątek: 7 00 – 15 00

W poniedziałek 8.00 -16.00 obok stanowiska Biura Obsługi Klienta prowadzony jest dyżur inżyniera do spraw technicznych i budowlano-montażowych.

Punkt kasowy został uruchomiony w oddziale Banku Spółdzielczego w Kolbudach

 

Przyjmowanie klientów

Klienci w pierwszej kolejności obsługiwani są przez pracowników Biura Obsługi Klienta. Jeśli nie zostałyby zaspokojone ich oczekiwania obsługę przejmują kierownicy komórek organizacyjnych właściwych dla danej sprawy.

W przypadku chęci spotkania z Prezesem spółki, prosimy o kontakt z sekretariatem spółki w celu ustalenia terminu spotkania oraz określenia tematyki - numer tel. 58 682 74 11 lub e-mail : sekretariat@reknica.pl

 

Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK