Jakość wody

Jakość wody - Jaką pijemy wodę?

Lp.

Ujęcie wody

Twardość ogólna

[mgCaCo3/dm3]

Stopnie niemieckie

[odH]

Skala twardości

1

Nowiny

288

16,1

Woda średnio-twarda

2

Lisewiec

300

16,8

Woda średnio-twarda

3

Lublewo

289

16,2

Woda średnio-twarda

4

Buszkowy

269

15,1

Woda średnio-twarda

5

Otomin

327

18,3

Woda średnio-twarda

6

Czapielsk

282

15,8

Woda średnio-twarda

7

Bąkowo ul. Żurawia

205

11,8

Woda średnio-twarda

8

Bąkowo ul. Ordynacka

264

15,7

Woda średnio-twarda

9

Pręgowo

285

16,0

Woda średnio-twarda

10

Kolbudy

285

16,0

Woda średnio-twarda

Nadzór nad jakością wody do spożycia sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Reknica Sp. z o.o. Woda przed dostarczeniem do odbiorców musi przede wszystkim spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które określa m.in. dopuszczalne stężenia parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz metodykę badań jakości wody. Reknica sp. z o.o. w ramach kontroli wewnętrznej cyklicznie przeprowadza takie badania.

Cykliczne przeprowadzanie badań wody potwierdza, że nadaje się ona do picia prosto z kranu, bez potrzeby stosowania dodatkowych filtrów. Równolegle przeprowadzane badania mikrobiologiczne na obecność min. bakterii grupy coli również potwierdzają, iż woda dostarczana mieszkańcom jest bezpieczna dla zdrowia i można ją pić bez przegotowania.

Jednocześnie informujemy, że jakość wody może jednak w niekorzystnych warunkach eksploatacji i utrzymania instalacji wodociągowej w budynkach ulec pogorszeniu. Do przyczyn bakteriologicznego zanieczyszczenia wody pobieranej bezpośrednio przez konsumenta można zaliczyć: zastoiny wody w rurach, zakończenia kranów (sitka, perlatory) czy dodatkowe filtry, nie wymieniane przez długi okres, nie poddawane okresowemu czyszczeniu, czy też dezynfekcji. Wyżej wymienione czynniki mogą powodować znaczne pogorszenie jakości wody pitnej. Odpowiedzialnym za zapewnienie bezpiecznego użytkowania i eksploatacji instalacji wodociągowej jest właściciel lub zarządca budynku. Bardzo ważnym aspektem jest dobór materiału, z którego wykonana jest instalacja wewnętrzna. Powinny być to rury odporne na korozję, niezarastające kamieniem, a także utrudniające tworzenie się biofilmu, którego obecność prowadzi do powstawania niebezpiecznych dla zdrowia bakterii.

Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK