Informujemy, iż od dnia 05 maja 2020 r. ponownie uruchomiliśmy Biuro Obsługi Klienta, w godzinach od 10:30 do 14:30. Przypominamy, że Punkt kasowy został uruchomiony w oddziale Banku Spółdzielczego w Kolbudach. Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośba o ograniczenie czasu spędzanego w Biurze Obsługi i wcześniejsze przygotowanie pism oraz wniosków, których wzory są dostępne na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta. Wszelkie zapytania można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@reknica.pl , oraz telefonicznie 58 682 74 11.
Jakość wody

Jakość wody - Skąd mamy wodę?

Mieszkańcy gminy Kolbudy zaopatrywani są w wodę pitną z dziewięciu ujęć wody. Na terenie gminy dominują ujęcia głębinowe, których mamy osiem oraz jedno ujęcie drenażowe. Stacje Uzdatniania Wody zlokalizowane są w następujących miejscowościach: Nowiny, Lisewiec, Lublewo, Buszkowy, Otomin, Czapielsk, Bąkowo przy ul. Ordynackiej, Bąkowo przy ul. Żurawiej oraz Pręgowo. Woda transportowana jest przy pomocy magistrali  wodociągowych, należących do przedsiębiorstwa, aby finalnie trafić do naszych odbiorców.

  • Stacja Ujęcia Wody w Nowinach zaopatruje odbiorców zamieszkujących w miejscowości Nowiny, Babidół i Kolbudy. Odbiorcy z Kolbud awaryjnie mogą być zaopatrywani z drugostronnego zasilania w wodę z ujęcia w Lublewie Gdańskim.
  • Stacja Ujęcia Wody "Żmijewo" w Lisewcu zaopatruje odbiorców zamieszkujących w miejscowości Lisewiec i Bielkówko. Część odbiorców z miejscowości Bielkówko może być w sytuacjach losowych zaopatrywana w ramach drugostronnego zasilania w wodę od strony wsi Pręgowo.
  • Stacja Ujęcia Wody w Lublewie zaopatruje odbiorców zamieszkujących w miejscowości Lublewo i Bielkowo, ale w ramach potrzeb istnieje alternatywne zasilanie w wodę z Ujęcia Bąkowo.
  • Stacja Ujęcia Wody w Buszkowach zaopatruje odbiorców zamieszkujących w miejscowości Buszkowy i Ostróżki.
  • Stacja Ujęcia Wody w Otominie zaopatruje odbiorców zamieszkujących w miejscowości Otomin, natomiast w przypadkach losowych możliwe jest dostarczanie wody z ujęcia w Bąkowie przy ul. Ordynackiej.
  • Stacja Ujęcia Wody w Czapielsku zaopatruje odbiorców zamieszkujących miejscowości Czapielsk i Łapino.
  • Stacja Ujęcia Wody w Bąkowie przy ul. Ordynackiej zaopatruje odbiorców zamieszkujących w miejscowości Kowale, Jankowo i część Bąkowa. Odbiorcy z tego rejonu w ramach potrzeb mogą otrzymać zwiększone ilości wody w ramach potrzeb z magistrali gdańskiej będącej w gestii firmy Saur Neptun Gdańsk S.A.
  • Stacja Ujęcia Wody w Bąkowie przy ul.Żurawiej zaopatruje odbiorców zamieszkujących w miejscowości Bąkowo, ale w przypadkach losowych możliwe jest zasilanie odbiorców w wodę od strony miejscowości Lublewo oraz Ujęcia wody w Bąkowie przy ulicy Ordynackiej.

 

Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK