Zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków

Zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków

Zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków

Zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków

Zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków

DANE KONTAKTOWE FIRMY:

pasek dekoracyjny

REKNICA sp. z o.o.
ul. Leśna 12 | 83-050 Kolbudy

TELEFONY:

pasek dekoracyjny

+48 58 682-74-11,
+48 58 682-74-12, (centrala)

NUMERY SKRÓCONE:

pasek dekoracyjny
Sekretariat 0
Rejestracja zleceń wywozu
ścieków
6
Biuro Obsługi Klienta 1
Windykacja należności 5
Kadry 9
Zgłoszenie awarii *

FAX:

pasek dekoracyjny

+48 58 682 66 40

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK

Spółka REKNICA działa od 1 stycznia 2003 roku pod firmą – REKNICA spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.

Firma REKNICA Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kolbudy. Świadczenie usług i obsługa odbiorców prowadzona jest w oparciu o Regulamin dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kolbudy, zatwierdzony przez Radę Gminy Kolbudy uchwałą Nr V/35/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2022 r. poz. 3645.

REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach eksploatuje gminną sieć wodociągową
i kanalizacyjną oraz własną sieć kanalizacyjną wraz z przepompowniami ścieków na terenie Gminy Kolbudy.

REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach jest zarejestrowana pod numerem
KRS 0000115002 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki.

Kapitał zakładowy spółki stanowi 112 681
udziałów o łącznej wysokości 56 340 500,00 zł.


NIP: 593-23-35-316
Regon: 192749192

Siedziba spółki mieści się przy ul. Leśnej 12 w Kolbudach 83-050

Numer rachunku bankowego: 13124054261111000053755197
(Pekao S.A. O/Kolbudy)

Aktualności

Życzenia Wielkanocne 2024

Życzenia spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych życzą Prezes Zarządu Andrzej Bożyk Członek Zarządu Małgorzata Janca-Socha wraz z pracownikami Przedsiębiorstwa Reknica spółka z o.o.

Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne

Składamy życzenia zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia, spokoju, zdrowia oraz rodzinnego ciepła. A w nowym 2024 roku, niesłabnącej życzliwości i pomyślności.

Komunikat Zarządu Reknica sp. z o.o. o ograniczenie poboru wody