O firmie

O firmie - Władze spółki

Zgromadzenie wspólników

99,79 % udziałów posiada Gmina Kolbudy

0,21 %  udziałów posiadają udziałowcy prywatni

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Robert Aleksander Ignatiuk

Vice-przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Rogiński

Członek Rady Nadzorczej
Bartłomiej Fita

Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Falkowski

Zarząd

Prezes Zarządu - Piotr Sochowski

Prokurent - Małgorzata Janca-Socha

Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK