Informujemy, iż od dnia 05 maja 2020 r. ponownie uruchomiliśmy Biuro Obsługi Klienta, w godzinach od 10:30 do 14:30. Przypominamy, że Punkt kasowy został uruchomiony w oddziale Banku Spółdzielczego w Kolbudach. Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośba o ograniczenie czasu spędzanego w Biurze Obsługi i wcześniejsze przygotowanie pism oraz wniosków, których wzory są dostępne na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta. Wszelkie zapytania można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@reknica.pl , oraz telefonicznie 58 682 74 11.
Oferta

Oferta - Usługi wodno-kanalizacyjne

Przedsiębiorstwo REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach świadczy na terenie gminy Kolbudy usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Zaopatrzenie w wodę wykonywane jest za pomocą dziewięciu stacji produkcji wody oraz ośmiu stacji podnoszenia ciśnienia. Natomiast odprowadzanie ścieków odbywa się za pomocą 86 przepompowni ścieków rozmieszczonych na terenie gminy Kolbudy.

Przedsiębiorstwo wykonuje następujące rodzaje działalności:

  • usługi w zakresie rozprowadzania wody,
  • eksploatacji, utrzymania i konserwacji urządzeń infrastruktury wodociągowej,
  • usługi w zakresie odprowadzania ścieków,
  • eksploatacja, utrzymania i konserwacji urządzeń kanalizacyjnych,
  • wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji.

 

Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK