W związku z wcześniej nieprzewidzianymi komplikacjami podczas rozbudowy sieci wodociągowej w Lisewcu. W dniu 09.10.2019 r. w godzinach 15:30-17:30 może dojść do czasowych przerw w dostawie wody w rejonie ul. Kolonia.
Oferta

Oferta - Usługi wodno-kanalizacyjne

Przedsiębiorstwo REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach świadczy na terenie gminy Kolbudy usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Zaopatrzenie w wodę wykonywane jest za pomocą dziewięciu stacji produkcji wody oraz ośmiu stacji podnoszenia ciśnienia. Natomiast odprowadzanie ścieków odbywa się za pomocą 86 przepompowni ścieków rozmieszczonych na terenie gminy Kolbudy.

Przedsiębiorstwo wykonuje następujące rodzaje działalności:

  • usługi w zakresie rozprowadzania wody,
  • eksploatacji, utrzymania i konserwacji urządzeń infrastruktury wodociągowej,
  • usługi w zakresie odprowadzania ścieków,
  • eksploatacja, utrzymania i konserwacji urządzeń kanalizacyjnych,
  • wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji.

 

Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK