Informujemy, iż od dnia 05 maja 2020 r. ponownie uruchomiliśmy Biuro Obsługi Klienta, w godzinach od 10:30 do 14:30. Przypominamy, że Punkt kasowy został uruchomiony w oddziale Banku Spółdzielczego w Kolbudach. Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośba o ograniczenie czasu spędzanego w Biurze Obsługi i wcześniejsze przygotowanie pism oraz wniosków, których wzory są dostępne na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta. Wszelkie zapytania można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@reknica.pl , oraz telefonicznie 58 682 74 11.
Strefa klienta

Strefa klienta - Reknica

Nasze przedsiębiorstwo prowadzi obsługę odbiorców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, dokonujemy rozliczeń świadczonych usług oraz ewidencjonujemy zużycie ilości wody i ilości ścieków na podstawie wodomierzy zainstalowanych u naszych klientów.
Wykonujemy także dodatkowe usługi na rzecz mieszkańców w zakresie wywozu ścieków z zbiorników bezodpływowych (szamb), czy dokonujemy udrożnienia przewodów kanalizacji sanitarnej za pomocą urządzeń wysokociśnieniowych typu WUKO.
Pierwszy kontakt z naszym klientem rozpoczynamy w momencie określenia warunków podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, a następnie zawieramy umowę na nasze usługi.
Nasze służby pogotowia wodno-kanalizacyjnego w cyklach całodobowych przyjmują zgłoszenia o  awarii na przyłączu, instalacji  lub sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
Obsługę w wyżej wymienionym zakresie oraz w pozostałych nie wymienionych usługach tj. odbiory techniczne przyłączy, wodomierzy, zbiorników bezodpływowych wykonują:

  • Biuro Obsługi Klienta
  • Dział Techniczny
  • Dział Umów Reklamacji i Analiz
  • Dział Finansowo – Księgowy
  • Dział Eksploatacji Sieci i Produkcji Wody

Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK