Strefa klienta

Strefa klienta - Reknica

Nasze przedsiębiorstwo prowadzi obsługę odbiorców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, dokonujemy rozliczeń świadczonych usług oraz ewidencjonujemy zużycie ilości wody i ilości ścieków na podstawie wodomierzy zainstalowanych u naszych klientów.
Wykonujemy także dodatkowe usługi na rzecz mieszkańców w zakresie wywozu ścieków z zbiorników bezodpływowych (szamb), czy dokonujemy udrożnienia przewodów kanalizacji sanitarnej za pomocą urządzeń wysokociśnieniowych typu WUKO.
Pierwszy kontakt z naszym klientem rozpoczynamy w momencie określenia warunków podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, a następnie zawieramy umowę na nasze usługi.
Nasze służby pogotowia wodno-kanalizacyjnego w cyklach całodobowych przyjmują zgłoszenia o  awarii na przyłączu, instalacji  lub sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
Obsługę w wyżej wymienionym zakresie oraz w pozostałych nie wymienionych usługach tj. odbiory techniczne przyłączy, wodomierzy, zbiorników bezodpływowych wykonują:

  • Biuro Obsługi Klienta
  • Dział Techniczny
  • Dział Umów Reklamacji i Analiz
  • Dział Finansowo – Księgowy
  • Dział Eksploatacji Sieci i Produkcji Wody

Zobacz również:

Strefa klienta
Awarie i wyłączenia
Nasze usługi
Zamówienia
Jakość wody
e-BOK