Kryta pływalnia przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Kolbudach - trwają prace komisji odbiorowej

​Nawiązując do pojawiających się informacji i komentarzy w mediach społecznościowych dotyczących realizowanej inwestycji KRYTEJ PŁYWALNI przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Kolbudach Zarząd Spółki REKNICA informuje, iż trwają prace komisji odbiorowej. Obecnie Wykonawca otrzymał protokół z usterkami komisji odbiorowej z szeregiem uwag, które są usuwane. Termin na usunięcie wszystkich usterek, uwag, wad został wyznaczony na dzień 04-02-2022 r. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia usuwania uwag, usterek, wad i potwierdzenia tego faktu przez zespół inspektorów komisja ponownie przystąpi do prac.

W związku z powyższym prosimy o cierpliwość, intencją Zarządu Spółki jest, aby obiekt cieszył osoby, które z niego korzystają.

Z poważaniem,

Zarząd Spółki REKNICA

      

kryta plywalnia