Dział Techniczny - pokój nr 2

Zadania:
- wydawanie Warunków technicznych dla sieci i przyłączy wod.kan.,
- uzgadnianie dokumentacji projektowej z zakresu wod.kan.,
- nadzór techniczny nad istniejącą infrastrukturą wod.kan.,
- odbiory infrastruktury wod.kan.

Obsługa odbiorców w w/w sprawach prowadzona jest:
- w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00
- w wtorki, środy, czwartki w godzinach od 7.00 do 15.00

Informacje o sprawach z zakresu działu technicznego można również uzyskać pod numerami telefonów:
/58/ 682-74-11 lub /58/ 682-74-12 wew. 32, 36
Siwek Radosław e-mail: kierowniktechniczny@reknica.pl
Bożyk Dominik e-mail: d.bozyk@reknica.pl
kasa
kasa

1. KLIENT - Składa w REKNICY Sp. z o.o. w Kolbudach zlecenie na wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę (wniosek tutaj) i/lub odprowadzenia ścieków (wniosek tutaj).
Niezbędnym załącznikiem do wydania warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków jest:
aktualna mapa do celów informacyjnych (bądz projektowych), którą mogą Panstwo pobrać w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdanskim w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru (Pruszcz Gdanski ul. Wojska Polskiego 16)
dokument stwierdzający prawo do gospodarowania nieruchomością (akt notarialny, bądz wypis z ksiąg wieczystych) jeżeli wcześniej były wydawane warunki techniczne, należy przynieść je ze sobą
2. REKNICA Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od dnia zlecenia, przygotowuje dla Panstwa dokumenty,
3. Klient wybiera Projektanta, który wykonuje projekt przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego,
4. Klient (lub w imieniu - Projektant) składa 2 egzemplarze projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego celem uzgodnienia,
5. REKNICA Sp. z o.o. w ciągu 7 dni od dnia zlecenia uzgodnienia, przygotowuje dla Panstwa dokumenty
(w wyjątkowych przypadkach termin może wydłużyć się do 21 dni),
6. Klient/Projektant składa projekt w Zespole Uzgodnien Dokumentacji Projektowych w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdanskim (Pruszcz Gdanski ul. Wojska Polskiego 16),
7. Zgłoszenie robót budowlanych przez Klienta/Projektanta w Starostwie Powiatowym
w Pruszczu Gdanskim (sekretariat),
8. Po odebraniu projektu ze Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim można przystąpić do wykonawstwa,
9. Do wykonawstwa projektu potrzebne jest:
do wglądu oryginał projektu z niezbędnymi uzgodnieniami (REKNICA Sp. z o.o., Gestorzy innych sieci, ZUD w Pruszczu Gdanskim), projekt musi posiadać pieczątkę STAROSTWA POWIATOWEGO
w Pruszczu Gdanskim (w związku z zgłoszeniem robót budowlanych), zlecenie wykonawstwa REKNICY Sp. z o.o. przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego (wniosek tutaj)