Komunikat Zarządu Reknica sp. z o.o. o ograniczenie poboru wody

Zarząd spółki apeluje do mieszkańców gminy o ograniczenie poboru wody i używanie jej głównie do celów socjalno-bytowych. Z uwagi na powyższe prosimy o ograniczenie podlewania i zraszania trawników, upraw rolnych, sadowniczych i działkowych oraz napełniania basenów lub mycia pojazdów w ciągu dnia. Informujemy, że nadmierne zużycie wody powoduje znaczący spadek ciśnienia wody w wodociągach, co może skutkować wystąpieniem przerw w jej dostawie. Pobór na inne cele niż socjalno-bytowe powinien odbywać się w godzinach nocnych.