Składamy życzenia zdrowych i spokojnych
świąt Bożego Narodzenia,
radości, zdrowia oraz rodzinnego ciepła.
A w nowym 2022 roku, życzliwości i pomyślności,
która wzmocni nas i naszych bliskich.

Prezes Zarządu Andrzej Bożyk
Członek Zarządu Małgorzata Janca-Socha

wraz z pracownikami
Przedsiębiorstwa Reknica spółka z o.o.