Komunikat PPIS w Pruszczu Gdańskim z dnia 16.08.2021 r. dot. wody dostarczanej z wodociągu w Bąkowie przy ul. Ordynackiej - woda jest zdatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w związku z wpływem sprawozdań z badań próbek wody w zakresie liczby bakterii grupy coli, spełniających wymogi obowiązującego rozporządzenia dnia 16.08.2021 r. wydał ocenę o jakości wody, stwierdzającą przydatność wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu mieszczącego się w Bąkowie przy ul. Ordynackiej.

W związku z powyższym, PPIS w Pruszczu Gdańskim odwołuje komunikat z dnia 03.08.2021 r. dot. warunkowej przydatności wody do spożycia.