Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim dot. wody dostarczanej z wodociągu w Bąkowie, ujęcie przy ul. Ordynackiej

W związku z pobranymi próbkami wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał komunikat, w którym informuje, iż została wydana ocena jakości wody znak HK.9022.5.125.2021.DŁ.1 z dnia 03.08.2021 r., stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Bąkowo z ujęciem przy ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy zaopatrującego miejscowości: Kowale, Jankowo Gdańskie, Bąkowo oraz część m. Otomin (gm. Kolbudy) oraz m. Borkowo - Osiedle Nowy Horyzont, gm. Pruszcz Gdański (w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na wodę sieć wodociągowa osiedla Nowy Horyzont w Borkowie jest zasilana wspomagająco w wodę z ujęcia drenażowego w m. Pręgowo oraz z ujęcia powierzchniowego Straszyn (woda mieszana) - producent wody Saur Neptun Gdańsk S. A., ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk): z powodu stwierdzonej ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy coli w wodzie w punkcie zgodności: 4 jtW100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtW100ml).

W związku z powyższym informujemy, że:

  • woda z kranu nadaje się do picia, tylko po uprzednim przegotowaniu (do przygotowywania posiłków, do mycia owoców, warzyw, higieny osobistej np. mycia zębów również tylko po uprzednim przegotowaniu);
  • woda z kranu może być używana do celów gospodarczych (spłukiwania toalet, mycia podłóg itp.).