Prace przy budowie basenu przy Zespole Szkół w Kolbudach zostały zakończone

Podgląd wykonania krytej pływalni

Zarząd Spółki Reknica uprzejmie informuje, że prace przy budowie basenu przy Zespole Szkół w Kolbudach zostały zakończone. Obecnie trwa przekazywanie obiektu Inwestorowi.

Po przejęciu obiektu Wykonawca (do dnia 14.02.2022 r.) będzie usuwał pozostałe usterki, które nie mają wpływu na proces rozruchu basenu do normalnej eksploatacji. Jednocześnie trwa wyposażanie basenu w niezbędne oprzyrządowanie oraz sprzęt.


Podpisanie umowy na dzierżawę obiektu planowane jest pomiędzy 10.02.2022 r. a 15.02.2022 r.

Po podpisaniu umowy dzierżawy wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania obiektu basenu będą udzielane przez Zarządcę obiektu. Dane kontaktu z Zarządcą zostaną opublikowane w oddzielnym komunikacje po podpisaniu umowy.