Nowa taryfa za wodę i ścieki

Informujemy, że z dniem 4 maja 2021 roku na terenie Gminy Kolbudy obowiązuje nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Nowe stawki zostały wprowadzone decyzją nr GD.RZT.70.86.19.2021/D.DW wydaną dnia 1 kwietnia 2021 roku przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie), na okres 3 lat.

Z pełną treścią decyzji można zapoznać się w dziale Strefa Klienta/Taryfa i cennik.