Szkolne „źródełka”

Reknica spółka z o.o. zamontowała źródełka wody pitnej w  trzech szkołach na terenie Gminy Kolbudy tj. Szkole Podstawowej w Kolbudach, Szkole Podstawowej w Bielkówku oraz Szkole Metropolitalnej w Kowalach.  Głównym celem przedsięwzięcia jest propagowanie zdrowego odżywania się wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym picia wody kranowej, co wpływa na poprawę kondycji fizycznej oraz ochronę środowiska naturalnego.