UWAGA ! W związku z przebudową infrastruktury wodociągowej w Bielkówku w dniu 22.09.2020r może dojść do przerw w dostawie wody na ulicy: Polnej, Jagodowej, Gregorkiewicza, Ceglana, Kaszubska, Radosna, Krótka. Utrudnienia potrwają od godziny 8:00-16:00. Prace prowadzić będzie zewnętrzny wykonawca.

Podlewanie terenów zielonych

Podlewasz duży ogród? Zaoszczędź na opłatach za odprowadzanie ścieków! Zainstaluj wodomierz ogrodowy, który odlicza wodę zużytą bezpowrotnie, czyli taką, która nie wraca do kanalizacji.

Możesz posiadać wodomierz dodatkowy z którego przedsiębiorstwo nalicza opłatę za pobraną wodę, wodomierz musisz zainstalować jednak na własny koszt. Dlatego warto przed podjęciem decyzji oszacować czy się opłaci. Jeśli posiadasz niewielką powierzchnię terenu zielonych lub upraw, może się okazać, że wydatki na zakup i utrzymanie wodomierza będą wyższe niż potencjalne oszczędności. Wodomierze dostępne na rynku posiadają cechę legalizacyjną ważną przez 5 lat, wymagane jest jedynie zgłoszenie do naszej firmy rejestracji i plombowania takiego wodomierza. Wszystkie prace związane z ewentualną naprawą, ponowną legalizacją bądź wymianą wodomierza także wykonujesz na własny koszt.

Jeżeli zdecydujesz się na zainstalowanie wodomierza ogrodowego zgłoś tę informację do Biura Obsługi w Reknica Sp. z o.o. Jednocześnie przypominamy, że jeśli posiadasz zautomatyzowany system nawadniania pamiętaj o tym by kontrolować w jakim czasie uruchomi się automatyczny system nawadniania – panujące warunki atmosferyczne mogą załączyć instalację.