Ocena jakości wody, przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2018:

miejscowości Bąkowo z ujęciem przy ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowości: Bąkowo, Jankowo, Kowale, część Otomina,
miejscowości Lisewiec, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowości: Lisewiec i Bielkówko,
miejscowości Buszkowy, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowości: Buszkowy Górne, Buszkowy Dolne i Ostróżki,
miejscowości Otomin z ujęciem przy ul. Jagodowej, gm. Kolbudy, zaopatryjącego w wodę miejscowość Otomin,
miejscowości Bąkowo, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowość Bąkowo,
miejscowości Nowiny, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowości: Nowiny, Kolbudy, Babi Dół,
miejscowości Czapielsk, gm. Kolbudy, zaopatryjącego w wodę miejscowość Czapielsk, Łapino Dolne,
miejscowości Lublewo, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowości: Lublewo, Bielkowo,
miejscowości Pręgowo, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowość Pręgowo,
miejscowości Kolbudy, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowość Kolbudy (firmę InBet Sp. z o.o., trzy budynki mieszkalne oraz budynek usługowy przy ul. Przemysłowej 10).