ORGANY SPÓŁKI
Zgromadzenie Wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd
prezes
Prezes Zarządu - Ireneusz Olejnik

Obraz 042
Piotr Dreyer i Małgorzata Janca-Socha - Członkowie Zarządu