"REKNICA" Sp.z o.o. w Kolbudach

TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Kolbudy
zatwierdzona Uchwałą Nr XXXVI/348/2017 Rady Gminy z dnia 28 listopada 2017r.
Taryfa ta bedzie obowiązywać od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.


Tabela 1 - Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodęCena netto

Cena brutto

Jednostka miary

Wszyscy odbiorcy

Cena 1m3 dostarczanej wody

3,36

3,63

zł/m3

  - / / -

Stawka oplaty abonamentowej

6,00

6,48

zł/odbiorce/ okres rozl.


Tabela 2 - Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ściekówCena netto

Cena brutto

Jednostka miary

Wszyscy odbiorcy

Cena 1m3 odprowadzonych sciekow

6,62

7,15

zł/m3


Do ww. cen i opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 8%.


CENNIK WYWOZU NIECZYSTOSCI PŁYNNYCH BRUTTO
Obowiązuje od dnia 06.02.2014r.

Kurs do:

Beczkowóz

poj. 10 m3

Beczkowóz

poj. 6 m3

Kolbud, Łapina, Nowin

160,77 zł

132,17 zł

Bielkówka, Pręgowa, Lublewa, Łapina Górnego

174,53 zł

145,93 zł

Czapielska, Babiegodołu, Ostróżek

179,97 zł

151,37 zł

Bąkowa, Buszkowa

186,80 zł

158,20 zł

Jankowa, Kowal, Lisewca, Jodłowna

204,55 zł

175,95 zł

Otomina, Ząbrska, Pomlewa

229,07 zł

200,47 zł

1 m3 odprowadzonych ścieków od dnia 06-02-2014r. - 7,15 zł (brutto)

CENNIK USLUG TECHNICZNYCH
obowiązujący od 01-02-2014r.
w spółce REKNICA sp. z o.o. w Kolbudach


Rodzaj usługi:

Opłata
z (Vat 23%)

Wydanie Warunków Tech. dla przyłącza do sieci wodociągowej

18,45 zł

Wydanie Warunków Tech. dla przyłącza do sieci kanalizacyjnej

18,45 zł

Wydanie ogólnych Warunków przyłączenia do sieci wod.kan.

14,76 zł

Aktualizacja Warunków Tech. Przyłącza wodociągowego

14,76 zł

Aktualizacja Warunków Tech. Przyłącza kanalizacyjnego

14,76 zł

Wydanie Warunków Tech. dla rozbudowy sieci wodociągowej

49,20 zł

Wydanie Warunków Tech. dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej

49,20 zł

Aktualizacja Warunków Tech. dla rozbudowy sieci wodociągowej/lub kanalizacyjnej

34,44 zł

Uzgodnienie dok. proj. przyłącza do sieci wodociągowej

36,90 zł

Uzgodnienie dok. proj. przyłącza do sieci kanalizacyjnej

36,90 zł

Uzgodnienie dok. proj. rozbudowy sieci wodociągowej

73,80 zł

Uzgodnienie dok. proj. rozbudowy sieci kanalizacyjnej

73,80 zł

Uzgodnienie dok. zbiornika bezodpływowego /szamba/

76,26 zł

Odbiór wodomierza dodatkowego - podwodomierza

49,20 zł

Odbiór przyłącza wodociągowego

43,05 zł

Odbiór przyłącza kanalizacyjnego

43,05 zł

Odbiór tech. koncowy sieci wod./lub kan. (do 35 mb.;ulicznej)

67,65 zł

Odbiór tech. koncowy sieci wod./lub kan. (rozbudowanej)

184,50 zł

Odbiór tech. zbiornika bezodpływowego

73,80 zł

Plombowanie wodomierza dodatkowego - podwodomierza

18,45 zł

Uzgodnienie ogólne

83,10 zł

Nadzór robót - odbiór częściowy

150,00 zł

Wymiana podwodomierza na instalacji wewnętrznej

Wg. wyceny

Montaż urządzenia pomiarowego na przyłączu kanalizacyjnym

Wg. wyceny


CENNIK USLUG
ZIEMNO-KANALIZACYJNYCH
obowiązujący od 01-02-2014r.
w spółce "REKNICA" sp. z o.o.

Rodzaj usługi

Opłata uslugi za 1 godz. sprzetu (cena brutto)

Usługa czyszczenia kanalizacji urzadzaniem WUKO (male)

129,75 zł

Usługa czyszczenia kanalizacji urzadzeniem WUKO (duze)

300,00 zł

Usługa - badanie wydajności hydrantu p.poż(firma)

200,00 zł

Wykonanie prac ziemnych koparką JCB

100,00 zł

Wykonanie prac ziemnych koparką - mini HANIX

70,00 zł

Usługa zagęszczania zagęszczarką

70,00 zł

Wykonanie usługi transportu - wynajem ciągnika z beczką asenizacyjną

140,00 zł

Wykonanie usługi transportowej ciągnikiem z przyczepą

120,00 zł