Rozdział VIII.
Obowiazki Odbiorcow uslug zaopatrzenia w wode i odprowadzania sciekow

§28.


Odbiorca winien zapewnic niezawodne dzialanie wodomierzy i urzadzen pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a takze prawidlowe utrzymanie studzienki czy tez pomieszczenia, w ktorym sa zamontowane oraz przed dostepem osob nieuprawnionych.

§29.


Odbiorca uslug zobowiazany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiebiorstwa o wszelkich:

    a) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza glownego lub urzadzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby

    b) zmianach technicznych w instalacji wewnetrznej, ktore moga miec wplyw na dzialanie sieci

§30.


Odbiorca jest zobowiazany do terminowego regulowania naleznosci za dostawe wody i odprowadzanie sciekow.

§31.


Odbiorca zobowiazany jest do pisemnego powiadamiania Przedsiebiorstwa o zmianach wlasnosciowych nieruchomosci lub zmianachuzytkowania lokalu.