Rozdział VII.
Sposob postepowania w przypadku niedotrzymania ciaglosci uslug i odpowiednich parametrow dostarczanej wody i wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej sciekow

§24.


O przewidywanych zakloceniach w realizacji uslug zaopatrzenia w wode lub odprowadzania sciekow Przedsiebiorstwo winno uprzedzic Odbiorcow w sposob zwyczajowo przyjety.

§25.


O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obnizeniu jej jakosci Przedsiebiorstwo powinno poinformowac Odbiorcow w sposob zwyczajowo przyjety co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.

§26.


    1. W razie przerwy w dostawie wody przekraczajacej 12 godzin Przedsiebiorstwo powinno zapewnic zastepczy punkt poboru wody i poinformowac Odbiorce o jego lkalizacji i warunkach korzystania.
    2. Za wode pobrana z zastepczych punktow poboru wody pobierane sa oplaty na podstawie cen i stawek oplat okreslonych w obowiazujacej taryfie.

§27.


Przedsiebiorstwo moze odciac dostawe wody lub zamknac przylacze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach okreslonych w art.8 Ustawy.