Rozdział VI.
Techniczne warunki okreslajace mozliwosci dostepu do uslug wodociagowo-kanalizacyjnych

§22.


  1. Przedsiebiorstwo, Gmina ma prawo odmowic przylaczenia do sieci w przypadku braku wystarczajacych mocy produkcyjnych ora niewystarczajacych warunkow technicznych uniemozliwiajacych realizacji uslugi.
  2. Przedsiebiorstwo, Gmina ma prawo odmowic przylaczenia do sieci jesli przylacze zostalo wykonane bez uzyskania zgody Przedsiebiorstwa badz zostalo wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
  3. Poziom dostepu do uslug wodociagowo-kanalizacyjnych w poszczegolnych latach wyznaczaja wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych Przedsiebiorstw opracowane na podstawie studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
§23.


  1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawor za wodomierzem glownym.
  2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomosci gruntowej Odbiorcy odprowadzajacego scieki, miejscem rozdzialu sieci i instalacji oraz odpowiedzialnosci - jest granica nieruchomosci gruntowej.
  3. Miejsce rozdzialu sieci kanalizacyjnej obejmujacej przylacze stanowiace wlasnosc Przedsiebiorstwa i instalacji wewnetrznej oraz rozdzialu odpowiedzialnosci, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomosci gruntowej Odbiorcy odprowadzajacego scieki - znajduje sie za pierwsza studzienka liczac od strony budynku.
  4. W przypadku przylacza kanalizacyjnego stanowiacego wlasnosc Odbiorcy uslugi dostarczajacego scieki miejscem rozdzialu sieci i odpowiedzialnosci jest miejsce polaczenia sieci kanalizacyjnej z przylaczem.