Rozdział I.
Postanowienia ogólne.
§1.

  1. Regulamin dotyczy prowadzenia i warunkow korzystania z uslug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode przeznaczona do spozycia przez ludzi za pomoca urzadzen wodociagowych i beczkowozow oraz zbiorowego odprowadzania sciekow za pomoca urzadzen kanalizacyjnych na terenie gminy Kolbudy.
  2. Ilekroc w niniejszym regulaminie uzywa sie okreslen:
   a) "Ustawa" nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z p. zm.),
   b) "Umowa" nalezy przez to rozumiec nastepujace rodzaje umow:
       - umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie sciekow,
       - umowa o zaopatrzenie w wode,
       - umowa o odprowadzanie sciekow.
   c) "Odbiorca" nalezy przez to rozumiec podmiot bedacy strona umowy o przylaczenie do sieci lub jednej z wczesniej wymienionych umow,
   d) "Przedsiebiorstwo" nalezy przez to rozumiec przedsiebiorce w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807, z pozn. zm.), ktory prowadzi dzialalnosc gospodarcza w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode lub zbiorowego odprowadzania sciekow.
§2.

  1. Przedsiebiorstwo wykonuje swoja dzialalnosc w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania sciekow udzielone decyzja zarzadu Gminy w Kolbudach z dnia 07.10.2002r znak GK.7033-15-3/02
  2. Przedsiębiorstwo swiadczy uslugi zaopatrzenia w wode lub odprowadzania sciekow wylacznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej pomiedzy Gmina a Odbiorca lub Przedsiebiorstwem a Odbiorca.

§3.

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowac woda i uzywac ja zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikajacymi z zawartej Umowy.