Uchwała Nr XXXII/280/2006
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 28 marca 2006 r.


w sprawie: uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków" obowiazujacego na terenie Gminy Kolbudy

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. nr 72, poz. 747 z pozn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z pozn.zm.), uchwala si
ę Regulamin dostarczania wody i odprowadzania sciekow.