Uchwała Nr V/35/19
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 22 stycznia 2019 r.


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania scieków" obowiazujacego na terenie Gminy Kolbudy