Dział sprzedaży i rozliczeń - pokój nr 6, 10 i 11

Dział prowadzi obsługę w zakresie:
- ewidencjonowanie odczytów stanów wodomierzy,
- wystawianie faktur dla odbiorców za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki,
- zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
- przyjmowanie zgłoszeń wywozu ścieków z szamb (usługi wykonywane w poniedziałki i piątki),
- rozpatrywanie reklamacji.

Obsługa prowadzona jest:
w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00
we wtorki, środy, czwartki, piątki w godzinach od 7.00 do 15.00

Informacje i wyjaśnienia w zakresie rozliczeń wskazań wodomierzy oraz wystawianych faktur udzielane są także telefonicznie pod numerami telefonów
(058) 682-74-11, (058) 682-74-12 wew. 26, 34 i 37 w godzinach podanych wyżej.

Kierownik rozliczeń i sprzedaży e-mail: kierownik-rozliczenia@reknica.pl


obs_klienta2

 Kierownik rozliczeń i sprzedaży - Wiola Lehr


obs_klienta3