Dział umów i reklamacji

Dział prowadzi obsługę w zakresie:
- zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
- rozwiązanie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
- przyjmowanie zgłoszeń wywozu ścieków z szamb (usługi wykonywane w poniedziałki i piątki),
- rozpatrywanie reklamacji,
- proces wymiany wodomierzy

Obsługa prowadzona jest:
w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00
we wtorki, środy, czwartki, piątki w godzinach od 7.00 do 15.00

Informacje i wyjaśnienia wyżej wymienionych zadań,  udzielane są telefonicznie pod numerami telefonów
(058) 682-74-11, (058) 682-74-12 wew. 44 i 37 w godzinach podanych wyżej.

Kierownik umów i reklamacji e-mail: kierownik-rozliczenia@reknica.pl


obs_klienta2

 Kierownik rozliczeń i sprzedaży - Wiola Lehr


obs_klienta3