Biura Obsługi Klienta
e-mail: reknica@reknica.pl
Obraz 042


KONSULTACJE
W SPRAWACH TECHNICZNYCH WOD.-KAN.

Obsluga klientow przez dzial techniczny odbywa sie
na Biurze Obslugi Klienta
w Poniedzialek w godz. 8.00 - 16.00

Nasza spółka prowadzi obsługę mieszkańców /odbiorców-dostawców/ w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków, dokonuje rozliczenia za powyższe media oraz ewidencjonuje zużycie wody i ścieków na podstawie wodomierzy zainstalowanych u odbiorców.
Wykonujemy także usługi dla mieszkańców w zakresie wywozu ścieków z zbiorników bezodpływowych /szamb/ oraz dokonujemy udrożnienia kanalizacji sanitarnej za pomocą urządzeń wysokociśnieniowych typu WUKO.
Ponadto obsługa klienta prowadzona jest w zakresie wydawania warunków podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej i uzgodnień włączeń do sieci.
Prowadzimy rejestr zgłoszonych awarii sieci wod.kan.
Obsługę w wyżej wymienionym zakresie oraz w pozostałych nie wymienionych usługach tj. odbiory przyłączy, wodomierzy, zbiorników wykonują:  • biuro podawcze-obsługa klienta

  • dział windykacji i należności

  • ekipa pogotowia wod.kan.


Obraz 043

Obraz 038